Delivery

Pasūtījums tiek izsūtīts uz klienta norādīto adresi 1-7 kalendāro dienu laikā.

Ievadītais telefona numurs pasūtījuma noformēšanas laikā var tikt izmantots, lai

sazinātos ar klientu par iegādātās preces piegādes laikiem. Piegādi nodrošina SIA

Omniva, atbilstoši norādītajiem piegādes izcenojumiem.


Pircējs veic preču pasūtīšanu šajā interneta lapā, norādot preču

veidu un daudzumu. Pircējam ir iespēja veikt apmaksu par preci lietojot Interneta

veiklā iestrādātos maksājuma rīkus vai apmaksājot pārdevēja sagatavoto un Pircējam

pa e-pastu nosūtīto preču iegādes pavadzīmi- rēķinu, kas tiek sagatavots elektroniski

un derīgs bez paraksta. Piegāde tiek veikta uz klienta norādīto adresi ne vēlāk kā 20

kalendāro dienu laikā kopš preces apmaksas brīža. Ievadītais telefona numurs

pasūtījuma noformēšanas laikā var tikt izmantots, lai sazinātos ar klientu par iegādātās

preces piegādes laikiem.


Piegādi nodrošina SIA Omniva.For queries regarding the purchases and deliveries outside the territories of Latvia, please contact us directly by the email iveta@upe.parks.lv